CLUBDenominación


         Atendendo ao recollido nos Estatutos da Asociación decide a denominación de Club  Cuntis Veteranos pola Cultura e o Deporte.
         Búscase que tal denominación recolla o sentir dun grupo de animosos deportistas da localidade vencellados,  fundamentalmente, ao mundo do  balompé pero con inquedanzas noutras disciplinas deportivas e en múltiples actividades sociais que se desenvolven no concello de Cuntis.

Ningún comentario:Búsqueda personalizada